Anbi

logo anbi

Stichting Ondersteuning Danstalent Limburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/fiscaal nummer: 852152784

gegevens: Stichting Ondersteuning Danstalent Limburg
Eenhoornsingel 100, 6216 CW Maastricht
BICcode: RABONL2U
IBAN: NL39RABO0174995016
Rabobanknr: 1749.95.016
KVK Limburg: 56493657
BTWnr: NL852152784B01

doelstelling
: De ondersteuning van jong danstalent in zuid-Limburg en omstreken. Het bevorderen en verspreiden van de professionele en amateur danscultuur in de ruimste zin. Het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

het beleidsplan

bestuur:
Voorzitter: Harold Schroeder
Penningmeester: Sven Jacobs
Secretaris: Reinetta Roepers
Lid: Ronald Wintjens
Lid: Leo Benders

beloningsbeleid: De stichting doet geen uitkeringen aan een oprichter of bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middelijk, uit hoofde van de stichting geleverde goederen of diensten.

financiële verantwoording

activiteiten

 

ACTUEEL!

Vrienden SODL