Profiel

SODL is een onafhankelijke stichting met de volgende doelen:

JD2D met StefanoGiuliani 10

Het bevorderen en in stand houden van het dansonderwijs voor jong (aankomend) professioneel topdanstalent in Limburg.

Het opzetten en verankeren van een herkenbare dansinfrastructuur in Zuid-Limburg. Hierbij moet op elk niveau kunnen worden gedanst (beginners <> toptalent), en moet een gewenste doorstroming van talenten naar hogere niveaus gefaciliteerd kunnen worden.

Actief smeden van samenwerkingsverbanden tussen aan dans gelieerde instellingen en organisaties in de Eurregio.

De stichting wil dit doel onder andere verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van de (financiële) ondersteuning. De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst. Ze heeft de ANBI-status.

Missie

SODL beoogd:

  1. Ondersteunen van jong danstalent in Zuid-Limburg en Euregio.
  2. Bevorderen en verspreiden van de professionele danscultuur in Zuid-Limburg en Euregio in de ruimste zin van het woord.
  3. Uitvoeren van ondersteunende, faciliterende, initiërende activiteiten om de doelen 1 en 2 te realiseren.

Register to read more...

Talentontwikkeling

IMG 0039Hierbij wordt de aandacht toegespitst op talentontwikkeling vanuit een brede basis naar een excellente top. De verbreding aan de basis wordt bereikt door samenwerking met regionale basisscholen, middelbarescholen, instellingen en dansscholen zoals Nederlandse Dansdagen, Via Zuid,Opleiding Dans Maastricht, IDA Kumulus, MOVE Kerkrade, Slide Landgraaf, Danzaira Sittard en de Kunstacademie Maasmechelen.

Register to read more...

Juniorenprogramma

2015 JD2D Hollywood1 20SODL hecht grote waarde aan de begeleiding van jonge dansers met een professionele ambitie, de leerlingen op de middelbare school maar ook de nòg jongeren. De jaren vóór de puberteit zijn juist van essentieel belang. Alleen dan kan door middel van specifieke oefeningen nog grote vooruitgang worden geboekt op het gebied van lenigheid en lichaamsbouw. Later zijn de mogelijkheden daarvoor zeer beperkt. Daarbij komt dat de (buitenlandse) concurrentie groot is! Op veel dansvakopleidingen zitten meer dan 80% buitenlandse studenten. Dit komt met name omdat in andere landen al vroeger op hoog niveau begonnen kan worden met serieuze ballet- en andere danslessen. Hoe jonger de danser begint, hoe verder hij het als professional zal brengen, zo leert de ervaring.

Register to read more...

ACTUEEL!

Vrienden SODL